Zwart afbeelding

Nieuws van de vereniging

30 jaar HVV | Drukke Jubileum avond


Op 23 november 2023 hebben we een mooie afsluiting van ons 30 jarig jubileum gevierd in de Oude Kerk aan de Herenstraat. Het aantal bezoekers overtrof alle verwachtingen, er waren nauwelijks nog zitplaatsen vrij. We ontvingen leden, relaties en ook burgemeester en wethouders.
Na ontvangst met koffie werd de avond geopend door de voorzitter van de HVV. De spreker van de avond cultuurhistoricus prof Herman Pleij wist de zaal te boeien en vermaken met een uiteenzetting over het belang van historie en historische verenigingen. Na de pauze konden de bezoekers in gesprek met Herman. Hij maakte van die gelegenheid gebruik om het belang van de nationale identiteit en de ontwikkeling van het vrijheidsbegrip te behandelen. Voooraf en na afloop was er live muziek, door een virtuoos jazz trio. Na afloop was er tijd om elkaar beter te leren kennen en te genieten van een drankje en een hapje.
Het was al met al een hele mooie avond. We zien met vertrouwen de komende 30 jaar tegemoet.
De avond werd mede mogelijk gemaakt door een genereuze bijdrage van Bruyn en Tak makelaardij. Een aantal jongens en meisjes zorgden als maatschappelijke stage voor de garderobe, de drankjes en het opzetten van afbreken van de tafels. Alle vrijwilligers bedankt!

Nieuwe "oude" kranten

Er zijn weer nieuwe artikelen uit de krant van gisteren. Kijk onder historie. 

 De krant van gisteren 100 jaar

of

De krant van gisteren 75 jaar

Jubileum met Herman Pleij, 23 november Oude Kerk

Dit jaar vieren we ons jubileum, 30 jaar HVV. Op donderdag 23 november 2023 sluiten wij het jubileumjaar af met een feestelijke avond in de Oude Kerk aan de Herenstraat. We verwelkomen u graag, neem gerust uw buren of bekenden mee. Er is muziek en een begenadigd, en bekend, gastspreker, cultuurhistoricus Herman Pleij. U bent welkom vanaf 19.15 uur in de Oude Kerk, met muziek en een kop koffie, waarna om 19.45 een kort openingswoord. Vervolgens zal Herman Pleij op zijn bekende enthousiasmerende wijze ingaan op de geschiedenis van Voorburg, de relatie met het zo nabij gelegen Den Haag, en de betekenis en waarde van Historische Verenigingen. Na een korte pauze zal de heer Pleij vragen beantwoorden en is er de borrel, voor de leden en alle andere gasten. We heten u graag welkom.

Als historische vereniging willen we bijdragen aan het onderzoek naar en het bekend maken van de geschiedenis van Voorburg. Jaarlijks publiceren we hierover in onze reeks Historisch Voorburg. Leden ontvangen deze gratis. De boeken worden samengesteld door de redactie.

 

Bekijk het overzicht van de uitgaven, prijzen en beschikbaarheid
of

Bestel je boek(en)

De nieuwste uitgave

Voorname huizen in Voorburg
Vliënburg, Middendorp, Oostenburg
2023 / HV29-1
€ 25,00

In de buitenplaats Vliënburg aan de Broeksloot woonden eens de hartsvriendinnen Anna Maria Gool en Josina Clara van Citters. Bij Middendorp aan de Vliet vestigde Jan Bleuland van Oordt een firma voor de innovatieve fabricage van gas uit schalieolie. In het herenhuis en een stalgebouw van Oostenburg bij de Broeksloot bracht Gerrit Booij zijn Voorburghse Auto Verhuurinrichting onder, een taxibedrijf, later kortweg Garage Booij genoemd. Dit nummer van Historisch Voorburg biedt weer vele doorkijkjes naar het verleden van onze gemeente, op basis van nieuw historisch onderzoek en met vele nog niet gepubliceerde afbeeldingen. 

Spinoza in Voorburg
De denker, de huisbaas, de plaats van het huis
2022 / HV28-1
€ 25,00

De denker Benedictus de Spinoza woonde van 1663 tot 1669 in Voorburg. Deze aflevering van Historisch Voorburg schetst het leven van de filosoof met weging van de doorvertelde beweringen tegen de aantoonbare feiten en met bijzondere aandacht voor zijn verblijf in Voorburg. Nog ongepubliceerde archiefstukken tekenen een portret van Spinoza’s opmerkelijke huisbaas Daniel Tijdeman. De aaneensluitende puzzelstukjes van een zoektocht naar Spinoza’s huis in de Kerkstraat verhelderen onze blik op het oude stukje Kerkstraat bij de Kerckhavensloot.

Molen De Vlieger
Vierhonderd jaar Voorburgse poldermolen
2021 / HV27-1
€ 20,00

Molen De Vlieger in Voorburg werd in 1621 gebouwd en bestaat in 2021 dus vierhonderd jaar. Hij is dan ook een van de oudste poldermolens van Holland. Deze molen, die in oude akten de Binnenmolen wordt genoemd, heeft de Binnen- of Binkhorstpolder van Voorburg eeuwenlang bemalen. Sinds de verplaatsing naar het polderlandschap Essesteijn in 1989 is hij ingericht als molenmuseum.


De Historische Vereniging Voorburg heeft ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan dit jubileumboek uitgegeven, waarin de geschiedenis van de molen van allerlei kanten wordt belicht.
De auteurs hebben nieuw historisch onderzoek gedaan naar molen De Vlieger en naar de andere poldermolens in Voorburg en in de Veen- en Binkhorstpolder. Zij ontdekten waarom de molen in 1621 moest worden gebouwd en welke problemen deze later gaf. Dit onderzoek heeft ook veel informatie over de molenaars
van De Vlieger opgeleverd. Extra aandacht krijgt daarbij de familie Zonderop, die al enkele generaties op de molen woont. Deze familie heeft in de Tweede Wereldoorlog onderdak geboden aan Joodse onderduikers, over wie in dit boek nieuwe feiten worden gepubliceerd.