ANBI

De Historische Vereniging Voorburg is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 moeten wij voor de ANBI diverse gegevens openbaar maken via een internetsite. Hoewel de gegevens verspreid over onze site al gepubliceerd zijn, worden ze hier overzichtelijk bij elkaar gezet.

 

Naam 

Historische Vereniging Voorburg

 

RSIN 

802368311

 

Contactgegevens

Ons postadres is

Historische Vereniging Voorburg

Postbus 49

2270 AA Voorburg

 

E-mail

info@historischeverenigingvoorburg.nl

 

Bestuurssamenstelling

 

Het bestuur van de Historische Vereniging Voorburg bestaat uit  

Renier van Gelooven (voorzitter), Marcel van der Lans (secretaris), Eugène Verkade (penningmeester) en de leden Arjen van Aalst, Bas Nieuwenhuizen, Kees van Paridon en Jaap Schuttevaer.

 

Beleidsplan

Hiervoor verwijzen we naar het verslag van onze algemene ledenvergadering

 

Beloningsbeleid 

HVV werkt alleen met vrijwilligers of verleent opdracht aan professionals (zoals bijvoorbeeld een drukkerij).

 

De doelstelling

Het doel van de vereniging is het onderzoeken van de geschiedenis van Voorburg, het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor deze geschiedenis en het bevorderen van het behoud van de resterende, tastbare herinneringen uit het verleden van Voorburg.

 

Verslag van activiteiten en financiële verantwoording

Hiervoor verwijzen we naar onze jaarverslagen