Stolpersteine In Leidschendam-Voorburg

Stolpersteine In Leidschendam-Voorburg

Bekijk de plattegrond of bekijk de film  of bekijk de adressen

 

Voor de in de 2e Wereldoorlog weggevoerde en vermoorde joodse inwoners van Voorburg en Leidschendam worden sinds 2020 elk jaar Stolpersteine of struikelstenen geplaatst in de stoep voor het laatst bekende woonadres.

De Stolpersteine zijn een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, die in 1992 het initiatief nam om aandacht te vragen voor de onder het nazi-regime gedeporteerde en vermoorde Joden, Sinti en Roma.
Inmiddels worden in veel landen in Europa struikelstenen geplaatst, ook in Nederland.
De bedoeling van de struikelsteen, een glimmend messing plaatje van 10x10 cm op een betonnen keitje, is, dat voorbijgangers zich even voorover buigen om de tekst te lezen, en zo even stil te staan bij het lot dat de toenmalige bewoners heeft getroffen.

Op het plaatje zijn letters gestanst met de volgende informatie:
Voornaam, achternaam en meisjesnaam, geboortejaar (met datum als het om heel jonge kinderen gaat), plaats en datum van deportatie  en waar en wanneer deze man, vrouw, dit kind, is vermoord.

In Voorburg en Leidschendam was tot 2002 weinig bekend over de Joodse medeburgers en wat hun lot is geweest. De toenmalige burgemeester van Voorburg, Michiel van Haersma Buma, liet onderzoeken om hoeveel gedeporteerde en vermoorde Joodse medeburgers het ging.
Op 4 mei 2004 werden tijdens de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst van de Raad van Kerken alle namen genoemd. Het waren er geen 15, of 40, of 80, maar de aanwezigen hoorden vol ongeloof hoe de namen van meer dan 200 Joodse inwoners, mannen, vrouwen, kinderen in de Hoeksteenkerk werden voorgelezen.

Deze mensen, die nooit genoemd werden, hoorden een plaats te krijgen in ons gemeenschappelijk geheugen. Er werd een nieuw monument ontworpen dat een plek heeft gekregen in het centraal gelegen Sijtwendepark. Op dit monument voor Vrede en Vrijheid staan alle namen van inwoners van Leidschendam en Voorburg die het leven hebben gelaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. De eerste herdenking bij het nieuwe monument vond plaats op 4 mei 2007.

Acht jaar later, in 2015, publiceerde de Historische Vereniging Voorburg het boek “70 jaar Vrede en Vrijheid”. De initiatiefnemer van het boek, Jos Engels, verzamelde gegevens en verhalen over de inwoners die door de oorlog het leven hadden verloren, met speciale aandacht voor de verhalen van de Joodse mensen die weggevoerd en vermoord zijn.

De eerste struikelsteen in Voorburg werd geplaatst op verzoek van de zoon van Alfred Goldsteen, die ten tijde van zijn deportatie aan de Rhijnvis Feithstraat 1 woonde.

Oud-burgemeester Van Haersma Buma vond dat het niet bij die ene struikelsteen mocht blijven.
Hij richtte een stichting op die als doel heeft voor elke vermoorde Joodse inwoner een struikelsteen te plaatsen. Aan de stichting is een werkgroep verbonden. Op 22 april 2020 werden op 7 adressen in Voorburg en Leidschendam 20 steentjes geplaatst, op 4 oktober 2021 en op 3 oktober 2022 in totaal 80. De stichting legt in oktober 2023 opnieuw 40 steentjes. In 2025, 80 jaar na de Bevrijding, hoopt de stichting de laatste struikelstenen te plaatsen. In totaal liggen er dan 227 herdenkingssteentjes.

In 2025 hoopt de stichting ook een boek uit te brengen met de verhalen van alle vermoorde Joodse inwoners. Het zal een geactualiseerde versie zijn van het boek “ 70 jaar Vrede en Vrijheid”.
Na 2015, het jaar van uitgave van dit boek, zijn er veel nieuwe gegevens en bronnen beschikbaar gekomen. Die worden in dit boek meegenomen.

De stichting wil ook op andere manieren aandacht vragen voor het lot van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Er zullen gastlessen worden gegeven aan leerlingen van groep 7 en 8 in het basisonderwijs en aan leerlingen op middelbare scholen.

Een bijzondere samenwerking is er met Scouting St.-Maarten-Hildegard, die het schoonmaken van de struikelstenen op zich heeft genomen. De messingplaatjes oxideren snel, zo hebben we gemerkt, en slaan donker uit. Samen met ouders en kinderen worden de steentjes jaarlijks opgepoetst, zodat ze op 4 mei weer goed leesbaar zijn.

Een struikelsteen kost geld. De stichting werkt sinds 2022 samen met de Nederlandse dépendance van stolpersteine.eu in Amsterdam. Elk jaar vragen we voor 40 verdwenen inwoners een steentje aan. Het stansen van de teksten gebeurt met de hand. 
Dankzij donaties van fondsen, verenigingen en particulieren kan de stichting tot nu toe elk jaar het gewenste aantal stenen plaatsen.

Als u financieel wilt bijdragen stelt de stichting dat bijzonder op prijs. 

Donaties kunt u overmaken op bankrekening NL62 INGB 0008696506 ten name van Stichting Stolpersteine Leidschendam- Voorburg.

Vragen kunt sturen naar lvstolpersteine@gmail.com

De statuten van de stichting en de financiële verantwoording staan op deze website  

www.historischeverenigingvoorburg.nl

De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 72305177


Stichting Stolpersteine Leidschendam-Voorburg

Michiel van Haersma Buma
Elselot Wefers Bettink

Leden van de werkgroep
Michiel van Haersma Buma
Elselot Wefers Bettink
Frank Hes
Jos Engels
Kees van Paridon

Locaties van Stolpersteine in Leidschendam-Voorburg

 

(Google kaart, inzoombaar met toestemming cookies voor derden)

GoogleMap

Een mens is pas vergeten ...

 

Door de stichting Stolpersteine Leidschendam-Voorburg is op 22 april 2021 een aantal Stolpersteine geplaatst. De plaatsing vond in beperkt gezelschap plaats i.v.m. de coronamaatregelen.

Er is een mooie film over de struikelstenen en de plaatsing gemaakt. 

 

Verklaring Kascommissie 2023

Verklaring Kascie 2023.pdf

Staat van baten en lasten 2023 - 2018

Staat van Baten en Lasten st Stolperseine 2023 -2028.jpg

Persbericht 2023

krantje_wk38_artikel over plaatsing Stolpersteine.png

September 2023 | stand van zaken

 

In 2020 startte de werkgroep Stolpersteine Leidschendam-Voorburg met het project Stolpersteine (of struikelstenen). In verband met de Covid maatregelen kon de plaatsing van de eerste 60 stenen slechts plaatsvinden binnen strakke covid randvoorwaarden. Op 3 oktober aanstaande worden weer 42 stenen geplaatst. (voor adressen en familieverhalen, kijk op de aparte Stolperstein pagina op deze site). In de jaren 2023- 2025 worden ook elk jaar 40 stenen gelegd ter herinnering aan de afgevoerde en vermoorde Joodse inwoners in de gemeente. De werkgroep maakt onderdeel uit van de stichting Stolpersteine Leidschendam-Voorburg (lvstolpersteine@gmail.com) en is gestart op initiatief van de oud-burgemeester Michiel van Haersma Buma. Met het plaatsen van een Stolperstein voor het huis waar deze Joodse inwoners hebben gewoond, wordt de herinnering levend gehouden aan de misdaden tegen de menselijkheid die door de nazi’s de Joden is aangedaan. Het project wordt afgesloten in 2025 als het 80 jaar geleden is dat er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Europa.

Bekijk de lokaties van alle stolpersteine op de kaart

Jos Engels, lid van de werkgroep, heeft een paar jaar geleden voor de Historische Vereniging Voorburg al veel informatie bijeengebracht over de vermoorde Joodse inwoners van onze gemeente. Nader onderzoek heeft nieuwe informatie opgeleverd die wordt verwerkt in de verhalen over de Joden die genoemd staan op een Stolperstein. Het ligt in de bedoeling aan het einde van het project alle verhalen te bundelen in een uitgave.

Op de website van de Historische Vereniging Voorburg is informatie te vinden over dit project (https://www.historischeverenigingvoorburg.nl/index.php/stolpersteine). Het project wordt gefinancierd door bijdragen van particulieren, de gemeente, serviceclubs en fondsen. Een bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld ( banknummer NL62INGB0008696506) De stichting heeft de boeken over 2021 door een onafhankelijke commissie laten controleren. Lees de meerjarenbegroting.

Mocht u vragen hebben, de werkgroep is te bereiken via email, lvstolpersteine@gmail.com

 

Persbericht 2022

221003 Persbericht Plaatsing Stolpersteine.jpg