1612 Waterbeheer door de eeuwen heen

8. Waterbeheer door de eeuwen heen

1612_waterbeheer.jpg

 

Over veenderijen, polders en molens In de dertiende eeuw werden de heemraadschappen opgericht. Aan het hoofd stonden wijze mannen. Zij moesten ervoor zorgen dat het land door ontginning en het steken van turf niet onderwater kwam te staan. Vanaf de vijftiende eeuw verschenen daartoe de eerste molens in de omgeving. Ook letten de heemraden er op dat de Vliet bevaarbaar bleef. Was dat niet het geval, dan moesten alle omwonenden helpen met uitdiepen. Bij weigering wachtte een fikse straf. 

 

Dit venster hoort bij de nationale canonvensters: Floris V, 1254-1296 • De Beemster, 1612