1795 De Bataafse Republiek

12. De Bataafse Republiek

12-04D-LEER-BEW-vertrek-willemV-roggep226MinderHoog.jpg

 

In 1789 brak in Frankrijk de Franse revolutie uit. Het volk onthoofdde de koning en zijn regenten. Voortaan bestuurden zij zélf het land. Zes jaar later werd de Nederlandse stadhouder verdreven. Het huidige Leidschendam-Voorburg lag vanaf toen in de Bataafse Republiek. Bij de Leidsche dam en in Voorburg kwam een vrijheidsboom te staan, versierd met strikken en een blikken muts. Maar de Franse bevrijders bleken op termijn toch wel veel geld te kosten. En ze brachten de Voorburgse dierentuin om zeep. 

 

Dit venster hoort bij de nationale canonvensters: Eise Eisinga, 1744-1828 • Napoleon Bonaparte, 1769-1821