54e Algemene ledenvergadering | 30 mei 2024

Oprichting HVV 
1 oktober 1993

Op 30 mei vanaf 20.00 vindt de 53e algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Voorburg plaats. De stukken bij de vergadering staan hieronder:

HVV nieuwsbrief nr 85

2023 financieel verslag HVV

2023 jaarverslag HVV

Verslag 54e ALV HVV 2023