Boerderijen in Voorburg

HV09-2 Boerderijboek.JPG

De meeste boerderijen van Voorburg leven nog slechts in de herinneringvoort. Hun vaak zo mooie namen zijn bewaard gebleven in straatnamen. Hun combinatie van rusten bedrijvigheid kunnen ze 
nog alleen tonen op oude ansichtkaarten en gekoesterde familiefoto's. Er zijn er toch ook nog enkeIe met, soms wat verstopt in de moderne bebouwing, en het is te hopen dat ze het hoofd zullen kunnen blijven bieden aan de oprukkende modernisering, die in Voorburg onder de oude boerderijen al zovele slachtoffers heeft gemaakt. 
Een jubilerende historische vereniging en een landelijk laar van de Boerderij; datziin omstandigheden waaronder de tienjarige Historische Vereniging Voorburgzich niet onbetuigd kan laten. 
De redactie van haar tijdschrift heeft daarom breed uitgepakt en een flink aantal enthousiaste auteurs en medewerkers bereid gevonden iets bijzonders van deze aflevering te maken. Onze oude, ooit zo landelijk gelegen gemeente verdient toch niet minder? 
De redactie van Historisch Voorburg draagt deze aflevering op aan de nagedachtenis van Trudie Lepoutre, vanaf het eerste uur drijvende kracht achter het veelomvattende voorwerk voor deze uitgave, betreurde vriendin, redactiegenote en boerendochter. 

 

Bekijk dit boek online