De Luidklok | 23 augustus 1948

1948 augustus luidklok.jpg

Ook in augustus 1948 waren de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog nog altijd merkbaar. Een van die gevolgen was de afwezigheid van klokgelui. In hun jacht naar schaarse metalen hebben de Duitsers tijdens de oorlogsjaren bijna 4700 kerkklokken weggehaald, van de rond de 9000 klokken die in 1940 in kerken hingen. Het zal ook om die reden in die jaren in dorpen en steden nogal stil geweest zijn; er reden nauwelijks auto’s en er werden geen kerkklokken geluid.
Ook de Luidklok van de Oude Kerk in Voorburg was verdwenen. Deze was in 1943 uit de toren gehaald, overgebracht naar Hamburg, en daar omgesmolten. De Luidklok hing sinds 1757 in Voorburg. Deze klok was gegoten in Den Haag, door vader en zoon Verbruggen. 
Behalve de klok van de Oude Kerk waren ook de drie klokken van de St. Martinuskerk geroofd, maar die waren al in mei 1946 door nieuwe vervangen. In 1948 is 1.2 miljoen kilo aan metaalfragmenten afkomstig van geroofde klokken uit Hamburg weer terug naar Nederland gebracht. Daaruit zijn veel nieuwe klokken gegoten, waaronder die voor de Oude Kerk. Sinds die tijd wekt het herkenbare geluid van deze Luidklok bij veel Voorburgers een positief dorpsgevoel op. Dat deze Luidklok nog lang hoorbaar mag zijn.
(Trouw)