De rustbank |September 1923

1923 augustus rustbank.jpg

Dat het in Voorburg goed toeven is, zullen hopelijk vele Voorburgers beamen. Natuurlijk, het kan altijd beter, maar over het algemeen zijn de zaken hier goed geregeld, van woningen tot scholen, van winkels tot parken. Wel heeft Voorburg nauwelijks nog ‘echte, vrije, natuur’. De vooruitgang, meer inwoners, meer verkeer, meer infrastructuur, kent een hoge prijs. Stilte en schone lucht zijn schaarse goederen geworden. 
Bijgaand bericht, van een Amsterdammer nog wel, laat duidelijk uitkomen dat in ieder geval in 1923 een uitstapje naar Voorburg een mooie dagbesteding was. Een wandeling langs de Vliet was een waar genoegen. Wat betreft de suggestie om her en der een rustbank te installeren, daar lijkt ook na 100 jaar nog geen invulling aan te zijn gegeven, althans aan de niet-Voorburgse kant. Gelukkig zijn er rustbanken in Vreugd en Rust en bij de Oude Haven, maar aan de overkant, en de schrijver lijkt daarop te duiden, is er geen bankje te vinden. Toen niet, en nu ook niet. Of dat nu wel zal gebeuren, is de vraag. Nu Den Haag daar de scepter zwaait, is twijfel op zijn plaats. Een waterzuiverings-installatie of een bedrijventerrein verdient de voorkeur, als je de Haagse plannen mag geloven. Helaas….

(Het Vaderland)