Externe adviezen | 1 april 1949

49-04 gSTARIEF.jpg

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over externe adviseurs. Mede vanwege bezuinigingen op het ambtenarenapparaat, verdween veel expertise bij de rijksoverheid, maar ook bij gemeenten en provincies. Dat noopte veel bestuurders tot de inhuur van externe adviseurs, die tegen een passende vergoeding de overheid konden bijstaan. De kosten voor die inzet waren aanzienlijk, de baten niet altijd even duidelijk. Ondanks manmoedige pogingen om deze inhuur te beteugelen, zijn de resultaten nog niet denderend te noemen.
Deze inhuur bestond ook vroeger al, ook in Voorburg. In april 1949 werd in een motie van de Voorburgse gemeenteraad voorgesteld een bedrijfseconoom in te huren om op korte termijn een sociaal verantwoord gas- en elektriciteitstarief vast te stellen. In die tijd was een marktconform tarief dus niet de eerte prioriteit. Het voorstel was afkomstig van het gemeenteraadslid Jacques Aarden (toen K.V.P, later PPR). Hij was 20 jaar lang gemeenteraadslid, daarnaast ruim 10 jaar lid van de Tweede Kamer, waarvan een aantal jaren fractievoorzitter van de PPR, en eveneens 10 jaar lid van de Raad van State. Waar je tegenwoordig veel leest over parlementsleden of zelfs ministers, die al heel snel weer de pijp aan Maarten geven, hield de heer Aarden het dus heel lang vol als volksvertegenwoodiger. 
(De Maasbode)