Gemeenteraad | 20 november 1923

gemeenteraad nov 1923.jpg

Verslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad zijn meestal geen sprankelende literatuur. Toch vallen er, als je een oud verslag terugleest, altijd wel een paar zaken op.
Zo was de stratennaamgevingscommissie, zo die al bestond, op het idee gekomen om de aan te leggen straten in Voorburg Noord te benoemen naar meisjesnamen en naar bloemennamen. Dat was even ‘creatief’ als wat de gemeente Den Haag in de jaren daarvoor ook bedacht had, in het Bezuidenhout en in de Bloemenbuurt. Dat moest wel tot verwarring leiden, en mede daarom is men uiteindelijk op andere namen uitgekomen.
Ook opmerkelijk is de observatie dat blijkbaar Zoetermeer toen niet groot genoeg was voor een openbare school, en dat de leerlingen daarvoor in Voorburg naar school moesten, toch al gauw 12 kilometer. En Zegwaard was nog 2 kilometer verderop. Voor de kinderen was dat toch een aanzienlijke afstand om te fietsen. Voor Voorburg was het van belang om een goede financiële regeling met beide gemeenten te treffen. Het zal dus niet om één of twee kinderen zijn gegaan.
Verder valt op dat de gemeente het initiatief nam om een bedrijfsterrein in te richten, in het verlengde van de Noorderburglaan. Daarmee wordt waarschijnlijk gedoeld op het bedrijfsgebouw in de Laan van Haagvliet, gelet op de verwijzing naar de nabijheid van biologische reiniging, dat aan de Einddorpstraat lag. 
En ook toen al waren er soms aanvullende kredieten nodig om een project te kunnen afronden, in dit geval de aanleg van trottoirs in de Herenstraat. Sommige bestuurlijke problemen blijven kennelijk altijd hetzelfde.

 (Avondpost)