Godfried Bomans: een amusant causeur |10 februari 1949

1949 februari Bomans.jpg

Ook al is er heel veel veranderd, toch zijn sommige zaken nog zoals vroeger. Denk aan de wijze waarop auteurs hun brood moeten verdienen. Toen en nu presenteren ze zich aan hun lezers, in zalen en in boekhandels. Voor de nieuwste boeken van Tommy Wieringa, Ilja Leonard Pfeiffer of Jan Brokken reizen deze auteurs stad en land af om hun boeken aan te prijzen. 
Datzelfde gebeurde 75 jaar terug ook, toen met Godfried Bomans in de hoofdrol. Begin februari 1949 trad hij op in het Forum theater in de Herenstraat te Voorburg. Na afloop kon men een boek van Godfried Bomans aanschaffen, met een persoonlijke noot van de auteur. De katholieke boekhandel St Martijn van de heer Versteeg kon zo ook een graantje meepikken. Want Godfried Bomans was ontegenzeggelijk een populaire auteur. Hij was in staat om op rustige, ironische wijze het handelen en denken van mensen, maar ook van het eigen geloof te relativeren. Dat zijn eigenschappen die tegenwoordig minder aan bod lijken te komen, en dat is jammer.

(Het Binnenhof)