Hier zat de bakker en daar de kruidenier ...

75JaarMiddenstandInVoorburg-Noord.JPG

Geschiedenis opschrijven kan een boeiende bezigheid zijn. Als de resultaten van een onderzoek naar een bepaald onderwerp kunnen worden aangevuld door iemand die er persoonlijk bij betrokken is geweest, komen er vaak heel bijzondere aspecten naar boven die een verrijking van dat onderzoek opleveren. Dat heeft de werkgroep 'Voorburgs Verteld Verleden' van de Historische Vereniging Voorburg de afgelopen twee jaar ruimschoots ervaren bij haar onderzoek naar het wel en wee van de middenstand van de wijk Voorburg-Noord in de afgelopen 75 jaar. Het bleek zowel voor de interviewers als de geïnterviewden een genoegen om op die tijd of een deel ervan terug te kijken. De enthousiaste leden van de werkgroep zijn Gerard Duijvestein, Jos Engels, Herman Flaton, Gerard Langerak, Marcel van der Lans (secretaris), Wil Pel, Cathrijn Steinhorst en Peter Vernooi, onder voorzitterschap van Nelleke Kok. 
Allereerst wordt in dit boek de ontstaansgeschiedenis van Nieuw-Voorburg, het latere Voorburg-Noord toegelicht, een wijk met op grote schaal gestapelde bouw. 
De interviews vormen het leeuwendeel van deze publicatie. Ze laten in woord en beeld zien hoe de middenstand in een tijdsbestek van zo'n 75 jaar reilde en zeilde. 

 

Bekijk dit boek online