Hoeven aan de Broeksloot

HV19-1 Hoeven aan de Broeksloot.JPG

In dit jubileumnummer heeft het onderzoekers- en schrijverscollectiefje een totaalbeeld willen geven, geen totaalbeeld van âlle Voorburgse boerderijen, dat zou niet realistisch geweest zijn, maar wel een beeld van alle hoeven aan de Broeksloot, met beknopte samenvattingen van eerder verschenen bijdragen en vooral ook met gegevens die uit nieuw onderzoek blijken, alle boerderijen langs de Broeksloot dus, vanaf de Haagse Trekvliet tot aan de dijk van de Sijtwende, van boerderij Haagzicht tot boerderij Oost-Duivesteijn, inclusief de hier en daar tussen deze hoeven gelegen tuinderijen. Bij deze uitgave over de boerderijen aan de Broeksloot is bovendien 
een cd-rom gevoegd waarop een aantal vroegere HVV-publicaties over Voorburgse boerderijen digitaal opnieuw gepubliceerd wordt (dit in reactie op veler verzoek). 
 

 

Bekijk dit boek online