Hofwijckstraat

HV10-2 Hofwijckstraat.JPG

De in deze uigave zo bijeengebrachte belevenissen en anekdotes, gesitueerd in 'zomaar een straat uit Voorburg, roepen een levendig beeld van het reilen en zeilen van de bewoners van die aparte Hofwijckstraat, apart gelegen net buiten het oude centrum, geflankeerd door twee, bijna drie parken en de Vliet en apart van sfeer door het karakter en de onderlinge contacten van zijn bewoners. 
Behalve persoonlijke herinneringen bevat deze aflevering over de Hofwiickstraat echter ook voldoende materiaal over de architectuur, de geschiedenis van het grondgebied tot ver v66r de aanleg 
van de straat, gegevens en bijzonderheden cwer de bewoners, hetgroen en de tegenwoordige omstandigheden in de straat om te kunnen spreken van een aangenaam gevarieerde publicatie. Dat deze aflevering voor een belangrijk deel tot stand is gebracht door leden van de actieve bewonersgroep van de Hofwijckstraat, kan als een extra aanbeveling gelden. 

 

Bekijk dit boek online