Jubileum met Herman Pleij, 23 november Oude Kerk

Herman Pleij.jpg

Dit jaar vieren we ons jubileum, 30 jaar HVV. Op donderdag 23 november 2023 sluiten wij het jubileumjaar af met een feestelijke avond in de Oude Kerk aan de Herenstraat. We verwelkomen u graag, neem gerust uw buren of bekenden mee. Er is muziek en een begenadigd, en bekend, gastspreker, cultuurhistoricus Herman Pleij. U bent welkom vanaf 19.15 uur in de Oude Kerk, met muziek en een kop koffie, waarna om 19.45 een kort openingswoord. Vervolgens zal Herman Pleij op zijn bekende enthousiasmerende wijze ingaan op de geschiedenis van Voorburg, de relatie met het zo nabij gelegen Den Haag, en de betekenis en waarde van Historische Verenigingen. Na een korte pauze zal de heer Pleij vragen beantwoorden en is er de borrel, voor de leden en alle andere gasten. We heten u graag welkom.