Landbouwtentoonstelling |10 september 1923

1923 september Landbouwtentoonstelling 2.jpg

Bij de recente verkiezingen voor de Provinciale staten haalde de piepjonge partij BBB ook in Voorburg een opvallend hoog aantal stemmen. Dat is des te opvallender omdat er nauwelijks nog boeren en tuinders in Voorburg wonen. 
Dat was vroeger wel anders. Uit bijgaande artikelen blijkt dat er in Voorburg van 11 tot 17 september 1923 een tentoonstelling werd gehouden voor handel, nijverheid, landbouw en veeteelt. Afgezien van de handel, zijn al die economische sectoren nagenoeg verdwenen uit Voorburg. De tentoonstelling vond plaats op een stuk drassig weiland, bij de Wijkerbrug. De initiatiefnemer, Voorburg’s Belang, kan de in het artikel genoemde moed en ondernemingslust zeker niet ontzegd worden. Wel leek de naamgeving niet helemaal passend bij de realiteit. De tentoonstelling was zeer bescheiden, en eerder een verkoopuitstalling van een paar bedrijven. Die bescheidenheid gold niet de kermis, die tegelijkertijd ook op dit terrein werd georganiseerd. De journalist komt woorden tekort om e.e.a. te beschrijven: zo is er eerder sprake van een Lunapark dan van een kermis, en ook de aanduiding “kolossaal voorzien” is niet in lijn met de eerder zo geprezen bescheidenheid. 
De conclusie luidt dat het op een mooie najaarsavond toen goed uit te houden was op deze tentoonstelling. Ook de transportvoorzieningen, dichtbij het station (halte) Leidschendam-Voorburg en de vele busjes, maakten een bezoek meer dan het overwegen waard. Kortom, waar nu in Voorburg “A Walk Down Town” wordt georganiseerd, daar ging men 100 jaar naar de Landbouwtentoonstelling.  Toen en nu staaltjes van ondernemingslust.

(Het Vaderland)