Molen De Vlieger

boek-devlieger.png

Molen De Vlieger in Voorburg werd in 1621 gebouwd en bestaat in 2021 dus vierhonderd jaar. Hij is dan ook een van de oudste poldermolens van Holland. Deze molen, die in oude akten de Binnenmolen wordt genoemd, heeft de Binnen- of Binkhorstpolder van Voorburg eeuwenlang bemalen. Sinds de verplaatsing naar het polderlandschap Essesteijn in 1989 is hij ingericht als molenmuseum.


De Historische Vereniging Voorburg heeft ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan dit jubileumboek uitgegeven, waarin de geschiedenis van de molen van allerlei kanten wordt belicht.
De auteurs hebben nieuw historisch onderzoek gedaan naar molen De Vlieger en naar de andere poldermolens in Voorburg en in de Veen- en Binkhorstpolder. Zij ontdekten waarom de molen in 1621 moest worden gebouwd en welke problemen deze later gaf. Dit onderzoek heeft ook veel informatie over de molenaars
van De Vlieger opgeleverd. Extra aandacht krijgt daarbij de familie Zonderop, die al enkele generaties op de molen woont. Deze familie heeft in de Tweede Wereldoorlog onderdak geboden aan Joodse onderduikers, over wie in dit boek nieuwe feiten worden gepubliceerd.