Annotation_2020-09-01_205841.jpg

Ons gewaardeerd lid Jos Engels heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. We feliciteren hem hiermee.
Voor de HVV heeft Jos onder andere een grote bijdrage geleverd aan het boek ’70 jaar vrede en vrijheid’. Ook voor het plaatsen van de Stolpersteine heeft Jos zich ingezet.

De Historische Vereniging Voorburg is een grote vereniging. Binnen onze vereniging zijn veel mensen actief. Door samen te werken met onze erfgoedpartners, brengen we de geschiedenis van onze gemeente op een boeiende en afwisselende manier onder de aandacht. Dat vergt veel onderzoek.
Een van onze werkgroepen is de werkgroep Verteld Verleden. Opzet van de werkgroep was om door middel van interviews de recente geschiedenis in kaart te brengen. Het eerste project van de werkgroep betrof de middenstand in Voorburg Noord. Direct daarna werd het onderwerp 70 jaar Vrede en Vrijheid ter hand genomen.
Jos Engels is de drijvende kracht bij dit project geworden. Hij heeft er mede op aangedrongen om de studie niet te beperken tot de mondelinge overlevering (Verteld Verleden) maar om ook in de archieven te duiken. Hij was ook een van de mensen die  hebben duidelijk gemaakt dat het van groot belang was om compleet te zijn. Zijn niet aflatende inzet, accuratesse en bereidheid om steeds opnieuw nader onderzoek te doen hebben van het project 70 jaar Vrede en Vrijheid een succes gemaakt. Zijn sterke betrokkenheid en accuratesse, maar ook zijn voortdurend aandringen hebben er na de publicatie van het boek ook toe bijgedragen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg het monument in het Sijtwende Park heeft kunnen aanpassen, zodat de personen op het monument recht kon worden gedaan.
Jos is een zeer actieve vrijwilliger die veel betekent voor cultuur en erfgoed van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Vele jaren was hij verkeersregelaar bij de Molenloop en vrijwilliger bij Atletiekvereniging Sparta Voorburg. Al bijna twintig jaar onderzoekt hij de geschiedenis en namen van Joodse inwoners uit de gemeente die in WOII zijn vermoord, om voor hen Stolpersteine (struikelstenen) te kunnen plaatsen. Het gaat om 234 Joodse inwoners. Jos is vrijwilliger bij het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, de Historische Vereniging Voorburg (HVV) en was lid van het gemeentelijk projectteam voor het aanpassen van het monument voor Vrede en Vrijheid.