Opgravingen | 31 mei 1924

24-05 opgravingen.jpg

Terreinen met archeologische resten zijn kwetsbaar, en daardoor is niet of nauwelijks toegestaan ze te betreden. Zolang die resten onder het aardoppervlak liggen, is er nog niet zoveel aan de hand. Maar eenmaal blootgelegd is men zeer bezorgd dat onbevoegden met vondsten uit een dergelijke site aan de haal gaan. Ook is men bezorgd dat mensen met metaaldetectoren een dergelijk terrein gaan verkennen, en, als het apparaat duidelijke signalen afgeeft, ook zullen proberen zaken op te graven. Daarom worden archeologische objecten zoals het Romeinse Forum Hadriani in de ondergrond van Voorburg, wettelijk beschermd
Dit artikel wekt de indruk dat 100 jaar geleden men iets gemakkelijker met opgravingen omging. De opgraving van overblijfselen uit de Romeinse tijd waarvan nu bekend is dat het Forum Hadriani betrof, kon door belangstellenden bezocht worden.  Naast een vrij vage aanduiding van de locatie, lijkt de toestemming om het terrein te mogen betreden gemakkelijk gegeven te worden. Jammer dat het artikel niet ingaat op de vraag wat daar toen te zien was…

(Delftsche Courant)