Prinses Marianne

HV16-1 Prinses Marianne.JPG

In deze aflevering van Historisch Voorburg wordt de prinses eerst zelf aan het woord gelaten. Zij Onderhield een vriendelijke en heel persoonlijke briefwisseling met W.F.C. van Laak en diens echtgenote en kinderen, een dominee die enige tijd op het buiten Meivliet (nabij huize Drievliet) heeft gewoond. Tegenover de bevriende dominee was Marianne vaak  opvallend  mededeelzaam over haar eigen wel en wee. Ook uit de (eerst zeer onlangs ontdekte)  brieven die zij stuurde aan de kunstschilder Gerrit Postma en diens familie blijkt de grote vertrouwelijkheid waarmee de prinses met haar kennissen Omging. Met warmte en hartelijkheid volgt zij de wederwaardigheden van haar  correspondenten. Bij het 12,5-jarig huwelijksfeest van Postma dichtte zij hoogstpersoonlijk een vrolijk  gelegenheidsgedicht. Wie eenmaal een vriend van Marianne was geworden, kon rekenen op een trouwe vriendin. 
In het tweede deel van deze aflevering staat de reis van Marianne naar Palestina centraal. In de verslagen die haar reisgenoot dominee G.H. van Senden daaraan in zijn brieven aan zijn familie en vrienden  thuis gaf, komen tal van interessante details voor, die licht werpen op de pelgrimsreis, maar vooral ook op de reizigster en haar leven. Marieke Spliethoff, Conservator van Paleis Het Loo, belicht daarna de collectie souvenirs die dominee Van Senden kon verwerven op  kosten van zijn vorstelijke reisgenote.

 

Bekijk dit boek online