Familie Vos-Friedländer, Westeinde 95

Familie Vos-Friedländer, Westeinde 95

Naam   Geboorteplaats   Geboortedatum   Overleden   Datum overlijden   Leeftijd
Liepman Alexander Vos Arnhem 12-08-1878 Sobibor   5-3-1943   64
Rosalie Vos-Friedländer  Berlijn 05-11-1895 Sobibor   5-3-1943   47

Liepman Alexander Vos was in 1907 getrouwd met Martha Rudelsheim, die in 1881 in Amsterdam was geboren en vóór 1921 is overleden. Uit dit huwelijk is in 1908 een zoon, Alfred, geboren. Deze is in 1944 in Auschwitz vermoord.


Liepman Alexander was handelsagent. Na het overlijden van zijn vrouw Martha hertrouwde hij in 1921 met de in Berlijn geboren en veel jongere Rosalie Friedländer, maar scheidde vier jaar later, in 1925 van haar. Kennelijk woonde het paar in de oorlogsjaren (weer) bij elkaar. Als adres in april 1942 meldt Joodsmonument.nl voor beiden Noordeinde 119a Den Haag. In Westerbork geven zij echter aan dat hun laatste woonadres was: Westeinde 95, Voorburg. In de laatste fase van hun leven waren zij pensiongasten bij de familie Weijl, die op dat adres pension hield. Het echtpaar zal eerder door de Duitse bezetter verdreven zijn uit het centrum van Den Haag.
Liepman Alexander Vos staat bij de Stichting Sjoa ingeschreven met een nog niet uitgekeerde levensverzekering. Ook hier wordt als zijn woonplaats Voorburg genoemd.