Isabella Wilhelmina van Embden-Jacobs, Meidoornlaan 20, Leidschendam (was: Park Leeuwenbergh 17, Leidschendam)

Isabella Wilhelmina van Embden-Jacobs, Meidoornlaan 20, Leidschendam (was: Park Leeuwenbergh 17, Leidschendam)

Naam   Geboorteplaats   Geboortedatum   Overleden   Datum overlijden   Leeftijd
Isabella Wilhelmina
van Embden-Jacobs
Nijmegen 05-01-1880 Sobibor   2-7-1943   63

Isabella Wilhelmina was het tweede kind, van vijf dochters, van de Nijmeegse bakker en later hotelhouder Josuel Jacobs en zijn vrouw Bertha Cohen. Het hotel ging echter in 1896 failliet.

In 1903 trouwde Isabella met de 35-jarige Amsterdammer Hijman van Embden en verhuisde naar de hoofdstad. Hijman van Embden was tabaksimporteur op het Rokin. In Amsterdam werden ook hun twee kinderen geboren, Samuel en Josua.

In september 1936 is het echtpaar in Park Leeuwenbergh in de toenmalige gemeente Stompwijk, nu gemeente Leidschendam-Voorburg, komen wonen.

Hijman van Embden overleed hier in het begin van de oorlog, in juli 1940.

Zoon Samuel (1904 – 2000), Sam genoemd, studeerde in Delft Bouwkunde, waar hij in 1928 afstudeerde.

Sam van Embden werd een bekend stedenbouwkundig ingenieur, bouwkundig ingenieur en architect. Hij realiseerde vele woonhuizen, volkswoningen, kantoren en fabrieksgebouwen over heel Nederland. In de periode van de wederopbouw was hij tevens stedenbouwkundig adviseur in verschillende gemeenten.

Een van zijn belangrijkste architectonische werken is het Centraal Laboratorium van de PTT (Dr. Neherlaboratorium) te Leidschendam, geopend in 1955. Het complex, nu een rijksmonument, is getransformeerd. Op het terrein zijn appartementengebouwen gerealiseerd (2006-2008).

Van 1963 tot en met 1969 was Sam van Embden buitengewoon hoogleraar architectuur aan de afdeling bouwkunde van de T.H. Delft. Hij overleed in 2000, 96 jaar oud.

Anders dan zijn broer Joshua, die economie ging studeren, heeft Sam niet in Park Leeuwenbergh gewoond; hij was in 1931, dus vóór de verhuizing van zijn ouders, al getrouwd.

De andere zoon, Josua (1908 – 2005), woonde van 1936 tot 1940 bij zijn ouders in Park Leeuwenbergh. Hij wist in de oorlog naar Engeland te ontsnappen.  Hij werd econoom, trouwde in 1943 in Engeland en werkte onder meer voor de BPM in Batavia. Hij overleed in 2005 in Canada, 96 jaar oud, dezelfde leeftijd als zijn oudere broer.

Isabella van Embden-Jacobs zat medio december 1942 als Jodin ondergedoken. Zij was niet religieus opgevoed, maar op haar persoonskaart stond zij wel als ‘voljoods’ geregistreerd.

De burgemeester van Leidschendam (H.A.C. Banning) verzocht via een politiebericht van 24 december 1942 de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Isabella Wilhelmina Jacobs, weduwe van Hijman van Embden, wonende te Leidschendam. Zij had zonder de daartoe vereiste vergunning haar woonplaats verlaten. Met deze omschrijving werden Joden aangeduid die waren ondergedoken.

Uiteindelijk is Isabella toch gearresteerd. Op 26 juni 1943 is zij in Westerbork aangekomen, waar zij in barak 97, een schoolgebouw,  is ondergebracht. Kennelijk was het kamp overvol. Na enkele dagen, op 29 juni 1943, is zij op de trein gezet naar Sobibór, waar zij direct is vermoord.

Isabella Wilhelmina van Embden-Jacobs, privé-archief kleindochter Josette Rutgers van der Loeff-van Embden
Isabella Wilhelmina van Embden-Jacobs, privé-archief kleindochter Josette Rutgers van der Loeff-van Embden