Vliet en Burgh

HV11-1 Vliet en Burg.JPG

Dit themanummer van Historisch Voorburg is chronologisch van opzet. Het eerste deel, onder de historische benaming 'Vlietenburg', behandelt in vogelvlucht de geschiedenis van de buitenplaats tot 1955 en staat wat uitgebreider stil bij onderwerpen als de totstandkoming van de oudste afbeelding van Vliet en Burgh, daterend uit 1730, de markante bewoners en eigenaars van huis en grondgebied, onder wie de patriot Wybo Fijnje en zijn echtgenote Emilie Luzac en de Rotterdamse scheepsbouwer Bartel Wilton, en ook de rol die het huis heeft gespeeld bij de Vrijmaking, bij het ontstaan van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) onderhoudende artikel 31 D.K.O., ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. 
Het tweede deel, onder de eigentijdse titel 'Kinderhuis Vliet en Burgh', schetst de geschiedenis van het huis van 1955 tot heden. Het vertelt herinneringen van oud-bewoners, zowel kinderen als personeel, aan de dagelijkse gang van zaken en aan de hoogtijdagen, het bespreekt de vele bezoekers van over de gehele wereld, onder wie ook een oud-bewoner uit de periode vôôr 1955, schetst de veranderingen aan gebouw en bijgebouwen en behandelt ook de wijzigingen in het aanbod van hulp- 
verlening, die uitdrukking zijn van de door de jaren veranderende visie op de taak van het Kinderhuis. Ook worden de mogelijkheden en de problemen van het moderne Vliet en Burgh besproken. 
Het kinderhuis Vliet en Burgh is onze aandacht waard. 

 

Bekijk dit boek online