Voorburg Airport? | 21 augustus 1924

24-08 vliegveld 2.jpg

In deze rubriek ‘100 jaar terug’ is al een paar keer aandacht besteed aan vliegtuig-gerelateerde onderwerpen. Zo werd aandacht besteed aan de vliegtuigenfabriek van de heer Carley (geen succes) en aan de vliegfiets, eveneens van de heer Carley (ook geen succes). In de rubriek ‘75 jaar terug’ werd het tijdelijke vliegveld aan de Hoekwaterstraat besproken.
Deze keer gaat het over de mogelijkheid dat er een nieuw vliegveld zou worden aangelegd nabij Voorburg. Het Haagse gemeentebestuur was, eindelijk aldus de schrijver van het artikel, doordrongen geraakt van het belang van een luchthaven in de nabijheid van Den Haag. Blijkbaar had een eerder gemeentebestuur niet alert gereageerd op een eerder aanbod van de KLM om haar voornaamste vliegterrein op het grondgebied van Den Haag aan te leggen. Als dat toen wel was doorgegaan, was onze nationale luchthaven dus niet op Schiphol terecht gekomen, maar in onze regio. Overlast van talloze stijgende en dalende vliegtuigen is Voorburg (gelukkig!?) dus bespaard gebleven. Dat dit Haagse vliegveld op Voorburgs grondgebied zou zijn komen, achtte de schrijver overigens onwaarschijnlijk. 
Nu de mogelijkheid werd geopperd dat er toch een nieuw vliegveld bij Den Haag zou kunnen komen, reageerde de gemeente Den Haag wel alert. Tegelijk maakt de schrijver duidelijk dat het geen gelopen race was. Rotterdam had op dat moment vliegveld Waalhaven nog niet opgegeven. Vliegveld Waalhave lag weliswaar tamelijk ongunstig, zeker ook ten opzichte van Den Haag, maar het bestond nog pas 4 jaar. Pas door de verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog kwam er een einde aan vliegveld Waalhave. 
Pas in 2010 kreeg Den Haag alsnog een eigen luchthaven, toen het Rotterdamse vliegveld Zestienhoven omgedoopt werd tot Rotterdam-The Hague Airport. 
Voor de goede orde, het vliegveld Ypenburg was een ander vliegveld, dat werd pas in 1936 geopend.
(Maasbode)