Voorburg verbeeld

HV12-1.PNG

Al eerder hebben Voorburgers kennis kunnen maken met werk op linnen, paneel of papier van de Voorburgse architect en kunstschilder Jan H.M. Schrama, geboren in 1921. Zijn werk is al geëxposeerd geveest in het koor van de Oude kerk en voor een select gezelschap van familieleden en vrienden van de kunstenaar is er in 2001 ook een overzicht van 
zijn werk verschenen, onder de titel 'Met potlood & penseel. Schilderijen die verhalen'. Ook bij eerdere gelegenheden is Schrama's werk geëxposeerd en daarbij is een van zijn werken bekroond met een eerste prijs. Aangezien vele van zijn kunstwerken Voorburg tot onderwerp hebben en bovendien veelal 
historische gebouwen en plekjes afbeelden, heeft de redactie van Historisch Voorburg de 
kunstenaar verzocht uit zijn werk een selectie te mogen maken voor haar tijdschrift. We hadden hierbij het voordeel, dat Jan Schrama zijn eisen werken al uitgebreid heeft besproken in bovengenoemd boek, zodat we in dit nummer van het tijdschrift de lezers een rondgang langs de geschilderde plaatsen kunnen presenteren in de woorden van de 
kunstenaar zelf. 
We zijn hierbij niet te terughoudend geweest: een Voorburgse kunstenaar beeldt immers niet alleen Voorburgse  onderwerpen af en we meenden dat we  daarom ook werken die de nabije of wat verder weg gelegen omgeving van Voorburg laten zien, in onze keuze konden opnemen. Dit boek bevat allereerst een korte kennismaking met Jan H.M. Schrama en vervolgens een persoonlijk verslag in de eigen woorden van de enthousiaste kunstenaar, die u tussen zijn schilderijen door rondleidt door de historie van Voorburg en ommestreken. Een mooie ervaring. 

 

Bekijk dit boek online