Wat gebeurde er in Voorburg in 1949? | 31 december 1949

49-12 gemeentelijk overzicht 1949 voorburg.jpg

Soms is het lastig om een aardig artikel te vinden dat over Voorburg gaat. Dat geldt ook voor december 1949. Uiteindelijk is bijgaand artikel gekozen, een deel van een veel uitgebreider artikel over gebeurtenissen in Voorburg in het jaar 1949. Naast Voorburg komen ook Rijswijk, Leidschendam en Voorschoten aan bod. En daarbij ging de aandacht in de katholieke krant, ‘Het Binnenhof’ vooral uit naar katholiek getinte gebeurtenissen.
Uit dat verslag blijkt nog maar een keer hoe sterk de verzuiling in Voorburg toen nog aanwezig was. Er was de K.A.B. - de Katholieke Arbeidersbond, de R.K. Bond voor het gezin, de Katholieke E.H.B.O., de R.K. Jongemannenvereniging, de R.K. Vrouwenbeweging, het Augustinusgilde, en nog veel meer. In een paar bijzinnen werd ook nog melding gemaakt worden van niet direct aan de katholieke kerk gerelateerde gebeurtenissen zoals een geslaagde TBC inentingscampagne, de opening van de markt aan de Rozenboomlaan voor mensen met een smalle beurs, benoeming van een nieuwe directeur voor Gemeentewerken, betere straatverlichting, en er kwam een gemeentelijke erepenning. Maar het jaaroverzicht werd wel passend afgesloten met de vermelding van de eerste heilige mis van pater H. Copray in de O.L. Maria Hemelvaart kerk. Toen was de katholieke wereld nog een stevig bolwerk…..

(Het Binnenhof)