Wonen, werken en wandelen in Voorburg

HV16-2 Wonen Werken Wandelen.JPG

- Vincent van Gogh aankloppend bij zijn huisbaas in de Schoolstraat, ons voorgesteld door een nazaat van die huisbaas;
- intrigerend en zeer nauwgezet speurwerk naar de precieze identiteit van een groot aantal onderling verwante vertegenwoordigers Van de Voorburgse boerenstand zoals te zien op enkele oude gelegenheidsfoto's;
- de historie van het door de architect Klumper ontworpen grote woonhuis De Woelige Stee aan het Oosteinde besproken door een oud-bewoner die ons ook zijn avo1ntuur in het nabijgelegen Onder de Linden verhaalt;
- het door de architect Koldewey ontworpen woonhuis met artspraktijk De Specht aan de Parkweg, ons voorgesteld door de huidige bewoonster;
- een drietal wandelingen door het Voorburg van 1928 bij monde van een jeugdige gelegenheidsjournalist van Het Vaderland.

 

Bekijk dit boek online