Archeologisch onderzoek in Leidschendam-Voorburg

HV15-2 Archeologisch onderzoek.JPG

In de afgelopen jaren zijn in Leidschendam-Voorburg bij opgravingen mooie vondsten gedaan. De opgravingen op het voormalige terrein van Forum Hadriani, de Romeinse stad, aan de Arentsburghlaan hebben in de afgelopen decennia een schat aan informatie opgeleverd over hoe de stad eruitzag en hoe deze gefunctioneerd moet hebben. De wagenwielen, de kadepalen en de vondst van een hele haven geven een heel ander beeld over de groei en de positie van Voorburg in het begin van Onze jaartelling. Toch blijven ook hier nog een heleboel vragen open. Nieuwe informatie leidt vaak weer tot nieuwe vragen. De recente en minder recente vondsten van het kanaal van Corbulo, een belangrijke Romeinse handelsroute en verbinding tussen de Oude Rijn en de Maas, in Leidschendam laten ook zien dat de huidige grenzen van gemeenten, steden en dorpen allemaal arbitrair zijn.

 

Bekijk dit boek online