Van Dorps Voorburg

HV13-1 Van Dorps Voorburg.JPG

Enige jaren geleden heeft dit tijdschrift onder de titel 'Voorburgse verzamelingen' (jaargang 9, 2003, nummer 1) een rijk geïllustreerd overzicht gepubliceerd van enkele grote particuliere en openbare collecties in Voorburg. Een aantal enthousiaste reacties op dat nummer heeft de redactie tot de slotsom gebracht dat er onder de leden van de Historische Vereniging Voorburg kennelijk belangstelling bestaat voor historisch beeldmateriaal over onze oude gemeente. Andere reacties wezen erop dat men zich verbaasde over onze beperkte keuze van toen: er waren toch nog tal van andere collecties in Voorburg? Waarom niet deze, of die andere collectie ook gepresenteerd? In ons woord vooraf bij de uitgave hadden we destijds al laten blijken ons bewust te zijn van het beperkte karakter van onze keuze, maar we leidden uit deze reacties ook af, dat men graag méér had willen zien, meer afbeeldingen uit weer andere Voorburgse collecties. Het is bij zo'n onderwerp niet mogelijk het ieder naar de zin te maken, maar voor deze uitgave heeft de redactie wel besloten met een soort vervolg te komen, een presentatie van opnieuw een Voorburgse verzameling, en wel een heel bijzondere. Ditmaal hebben we ons dus beperkt tot maar één collectie, maar toch ook nu hebben we een selectie moeten maken, want de verzameling in kwestie had ons anders door haar grote omvang vele jaargangen van ons tijdschrift laten vullen. Al vele jaren — de bronvermeldingen bij de afbeeldingen getuigen daar menigmaal van! — heeft de redactie incidenteel een beroep kunnen doen op de verzamelaar P. (Piet) A.A. van Dorp, die een zeer grote collectie oud fotomateriaal en ook andere voorwerpen betreffende Voorburg bijeen heeft gebracht. Steeds was hij bereid om beeldmateriaal af te staan om een van onze artikelen over historisch Voorburg te illustreren met minder bekende of nog geheel onbekende oude foto's. We zijn hem dankbaar dat hij ons toestaat in dit nummer nu eens zijn verzameling centraal te stellen.

 

Bekijk dit boek online